dnes je 25.9.2023

Input:

Náhradní plnění místo zaměstnávání osob se zdravotním postižením

29.11.2013, Zdroj: LMCDoba čtení: 2 minuty

Jaké výsledky přinesl rozsáhlý průzkum o zaměstnávání lidí s postižením v ČR, který uskutečnila společnost LMC na přelomu října a listopadu mezi 189 firmami a institucemi?

Jen malá část zaměstnavatelů je v současné době schopna splnit zákonem stanovený 4% limit podílu OZP zaměstnanců. Zdaleka nejrozšířenější formu kompenzace při nesplnění této povinnosti představuje nákup výrobků a služeb v režimu náhradního plnění, který využívá na 95 % dotčených společností. Náhradní plnění však může být velmi problematické, zvláště často preferovaná přefakturace zboží, která je podle aktuálního stanoviska MPSV již za hranou zákona.

Plných 77 % respondentů průzkumu uvedlo, že jejich společnost osoby se zdravotním postižením (OZP) v určitém počtu zaměstnává. Zákonem stanovený 4% podíl OZP zaměstnanců (pro firmy a instituce s více než 25 zaměstnanci) však splňuje pouze necelá čtvrtina z nich. Průměrný podíl OZP ve zbylých společnostech dosahuje 1,54 %.

Dvě pětiny ze všech respondentů průzkumu poukazují na nedostatek vhodně kvalifikovaných lidí s postižením mezi uchazeči o zaměstnání. Zdá se proto velmi pravděpodobné, že o ty, kteří splňují nároky zaměstnavatelů, bude čím dál tím větší zájem. Zejména pokud dojde ke zpřísnění kontrol využívání náhradního plnění, anebo k jeho úplnému zrušení při některé z očekávaných novelizací souvisejících zákonů,“ uvedl Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, která průzkum realizovala.

Zdaleka nejčastější formu kompenzace při nesplnění daného 4% limitu představuje nákup výrobků nebo služeb v režimu tzv. náhradního plnění – přednostně jej využívá 74,3 % zaměstnavatelů. Další pětina společností (21,3 %) volí náhradní plnění v kombinaci s odvodem do státního rozpočtu.

Nahrávám...
Nahrávám...