dnes je 16.6.2024

Input:

Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění v roce 2013

8.2.2013, Zdroj: VZPDoba čtení: 2 minuty

Připomínáme, že výše minimální zálohy osoby samostatně výdělečně činné je pro celý rok 2013 stanovena ve výši 1 748 Kč.

Výše minimální zálohy OSVČ je stanovena na 1 748 Kč pro celý rok 2013, tedy už od lednové platby, nikoli až po podání Přehledu OSVČ za rok 2012. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pátek 8. února 2013. Výši své zálohy nesmí zapomenout změnit více než polovina OSVČ pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které podle Přehledu OSVČ za rok 2011 platily v roce 2012 zálohy na pojistné na zdravotní pojištění nižší než 1 748 Kč, musí počínaje zálohou za leden 2013 odvádět jako minimum 1 748 Kč. Výjimkou jsou jen OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ.

Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2013 je průměrná měsíční mzda stanovena na 25 884 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2013 je tudíž 12 942 Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné (13,5 % z vyměřovacího základu) je po zaokrouhlení rovna částce 1 748 Kč.

Zálohu ve výši

Nahrávám...
Nahrávám...