dnes je 12.4.2024

Input:

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ od ledna 2014

10.1.2014, Zdroj: VZPDoba čtení: 2 minuty

Výše minimální zálohy OSVČ je stanovena pro rok 2014 na 1 752 Kč, a to už od lednové platby, nikoli až po podání Přehledu OSVČ za rok 2013. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. 2. 2014.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které podle Přehledu  za rok 2012 platily v roce 2013 zálohy na pojistné na zdravotní pojištění nižší než 1 752 Kč, musí počínaje zálohou za leden 2014 odvádět jako minimum 1 752 Kč. Výjimkou jsou jen OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ.

Minimální vyměřovací základ se nevztahuje např. na osoby, za které je plátcem pojistného stát, nebo na ty, kdo jsou současně zaměstnancem a odvádějí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance. Vyměřovacím základem u nich je jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů.

Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2014 je průměrná měsíční mzda stanovena na 25 942 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2014 je tudíž 12 971 Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné (13,5 % z vyměřovacího základu) je po zaokrouhlení rovna částce 1 752 Kč.

Zálohu ve výši 1 752 Kč musí hradit také OSVČ, které zahajují v roce 2014 samostatnou výdělečnou činnost.

Kdy podat Přehled o příjmech a výdajích a kdy zaplatit?

Nejzazším termínem pro podání Přehledu o příjmech a výdajích je datum 2. května. OSVČ je povinna zdravotní pojišťovně předložit Přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat

Nahrávám...
Nahrávám...