dnes je 21.4.2024

Input:

Minimální vyměřovací základ v příkladech

20.5.2014, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Minimální vyměřovací základ je odvozen z minimální mzdy stanovené na příslušné období nařízením vlády.

Od 1. 8. 2013 činí výše minimální mzdy 8 500 Kč. Pro účely minimálního vyměřovacího základu platí základní sazba minimální měsíční mzdy uvedená v § 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, platí nadále základní sazba minimální mzdy platná do 31. 7. 2013. Totéž platí i pro nejnižší úrovně zaručené mzdy. Protože jsou poživatelé invalidních důchodů pojištěnci státu, v době neplaceného volna zdravotní pojištění neplatí, a proto také nebude účinná pro ně platná minimální mzda 8 000 Kč za měsíc.

U pojištěnců státu neplatí ustanovení o minimálním vyměřovacím základu. Pojistné na zdravotní pojištění  se odvádí ve výši 13,5 % z dosaženého zdanitelného příjmu.

Příklad č. 1 

Zaměstnanec má více zaměstnavatelů a u jednoho dosahuje alespoň minimálního vyměřovacího základu

Doplatek do minima nevzniká. Zaměstnavatel, kde zaměstnanec nedosahuje minimálního vyměřovacího základu, musí mít potvrzení od druhého zaměstnavatele, že u něho je pojistné odváděno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Příklad č. 2

Odvod pojistného u DPP

Od roku 2012 se z příjmu na základě dohody o provedení práce (DPP) odvádí zdravotní pojištění, pokud je zúčtovaný příjem za kalendářní měsíc vyšší než 10 000 Kč. Pojistné se odvádí z celé částky.

Zaměstnavatel uzavřel dohodu o provedení práce od 1. 2. do 15. 5. V jednotlivých měsících mu byly zúčtovány tyto částky:

  • únor 8 000 Kč,

  • březen 10 000 Kč,

  • duben 12 000 Kč,

  • květen 9 000 Kč.

Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance zpětně ke zdravotnímu pojištění do 8. 5. s datem nástupu do zaměstnání 1. 4. Je vhodné současně oznámit ukončení s datem 30. 4., aby se další měsíc mohl posuzovat samostatně bez ohledu na to, zda byl či nebyl odhlášen. Pojistné bude činit 12 000 × 13,5 % =1 620 Kč, z toho zaměstnanec uhradí 1/3,

Nahrávám...
Nahrávám...