dnes je 16.7.2024

Input:

Kontrola práceneschopných

8.11.2013, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečeníDoba čtení: 1 minuta

Od ledna do září 2013 byl zkontrolován každý devátý práceneschopný.

Od začátku letošního roku do konce září bylo provedeno téměř 111 tisíc kontrol dodržování režimu práceneschopného pojištěnce. Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 856 osobám. Podle celorepublikové evidence pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) zkontrolovali každého devátého nemocného, kterému lékař vystavil tzv. neschopenku. Nejvyšší podíl zkontrolovaných případů vykázal Karlovarský a Olomoucký kraj, kde byl ve sledovaném období zkontrolován přibližně každý čtvrtý občan v pracovní neschopnosti.

Občané, kteří čerpají nemocenské, jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou, dodržovat dobu vycházek stanovenou lékařem, umožnit kontrolu dodržování režimu práceneschopného a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly. Vycházky povoluje ošetřující lékař v celkovém rozsahu max. 6 hodin denně (v jednom nebo více intervalech), a to v době od 7 h do 19 h. Ve výjimečných případech u vážně nemocných může ošetřující lékař povolit po předchozím písemném souhlasu OSSZ neomezenou dobu vycházek.

Kontroly dodržování léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. Pověření zaměstnanci OSSZ mají povinnost prokázat se „průkazem kontrolora“ a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje

Nahrávám...
Nahrávám...