dnes je 16.6.2024

Input:

Když o dovolené rozhoduje zaměstnanec...

27.5.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

Zaměstnavatelé občas zapomínají na ustanovení § 218 odst. 3 zákoníku práce, podle kterého může o čerpání dovolené rozhodnout i zaměstnanec.

Může se stát a v praxi také často stává, že zaměstnavatel neurčí čerpání dovolené, která přešla do následujícího kalendářního roku, nejpozději do 30. 6. V tom případě má  právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec.

Na rozdíl od zaměstnavatele, který má "povinnost" určit čerpání dovolené, u zaměstnance se jedná o jeho právo, nikoliv povinnost. Pro splnění povinnosti zaměstnavatele určit čerpání dovolené nejpozději do 30. 6. následujícího roku postačí, aby o čerpání dovolené do 30. 6. rozhodl. Dovolená nemusí být do tohoto data vyčerpána, ale jen určena k čerpání kdykoliv do konce následujícího kalendářního roku, tj. v období od 1. 7. do 31. 12. Jestliže zaměstnavatel do 30. 6. rozhodne o čerpání celého zbývajícího práva na dovolenou za předchozí kalendářní rok, i když k němu dojde ve zbývajících měsících do konce následujícího kalendářního roku, zaměstnanec právo určit si čerpání dovolené sám nemá.

 Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dní předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení. Pro

Nahrávám...
Nahrávám...