dnes je 16.6.2024

Input:

Když končí pracovní poměr...

25.10.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

... čeká na zaměstnavatele řada povinností. Připomeňte si je v následujícím příspěvku.

V souvislosti se skončením pracovního poměru vyplývají zaměstnavateli z právních předpisů určité povinnosti. Jde zejména o následující:    

 • proplacení náhrady mzdy (platu) za nevyčerpanou dovolenou,
 • výplata splatné mzdy (platu),
 • poskytnutí pracovního volna k hledání nového zaměstnání,
 • vydání potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtového listu),
 • vydání pracovního posudku,
 • výplata odstupného.

Jedním z nejčastějších zdrojů pochybení je v této souvislostivydávání tzv. zápočtového listu. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) je dle ustanovení § 313 odst. 1 zákoníku práce povinen zaměstnavatel vydat zaměstnanci při skončení:

 • pracovního poměru,
 • dohody o pracovní činnosti a s účinností od 1. 1. 2012 též
 • dohody o provedení práce.

Právní úprava spojuje okamžik vydání potvrzení o zaměstnání se skončením pracovněprávního vztahu. Nesprávné jsou domněnky některých zaměstnavatelů, že na vydání „zápočtového listu“ mají lhůtu 8 či více dnů.

Potvrzení o zaměstnání musí obsahovat a zaměstnavatel je tedy povinen do něho zaměstnanci uvést:

 • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, a o době jejich trvání,
 • druh konaných prací (bude korespondovat s vymezením uvedeným v pracovní smlouvě, v dokumentu, kterým byl zaměstnanec jmenován na vedoucí pracovní místo, nebo v dohodách o jejich
Nahrávám...
Nahrávám...