dnes je 24.2.2024

Input:

Kdy předložit evidenční list důchodového pojištění

2.4.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

Evidenční list důchodového pojištění představuje nejvýznamnější zdroj údajů o době důchodového pojištění a dosažených výdělcích.

Evidenční list (dále jen "ELDP") se vede na předepsaném tiskopisu; předložit jej lze i v elektronické podobě. ELDP se vede pro každý kalendářní rok zvlášť a údaje je nutno do evidenčního listu zapsat nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, trvala-li účast na důchodovém pojištění do 31. prosince, popřípadě do 31. ledna, skončila-li účast na důchodovém pojištění před 31. prosincem (zde platí současně ještě lhůta jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů po skončení zaměstnání). K vyplňování evidenčních listů vydala Česká správa sociálního zabezpečení metodiku, kterou naleznetena webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

V případě, že je tatáž fyzická osoba k témuž zaměstnavateli současně ve více právních vztazích zakládajících účast na důchodovém pojištění, vede se evidenční list pro každý tento právní vztah samostatně.

Pokud

Nahrávám...
Nahrávám...