dnes je 16.7.2024

Input:

Kde zaměstnavatelé chybují?

21.5.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcíDoba čtení: 1 minuta

Nejčastější prohřešky, se kterými se kontroly Státního úřadu inspekce práce setkávají, se týkají vyplácení mezd.

Na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se u zaměstnavatelů stále vyskytují nedostatky ve stavu k správnému vyhledání zdrojů a příčin rizik na jednotlivých pracovištích a provozu technických zařízení. Firmy také porušují pracovněprávní předpisy v oblasti odměňování, zjistil při kontrolách Státní úřad inspekce práce (SÚIP).

Kontroloři zjistili, že nejčastěji dochází k porušování pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování a vzniku, změny a skončení pracovního poměru. Též se často nevede řádná evidence pracovní doby a obchází právo na rovné zacházení. Při provedení 6 871 kontrol zjistili inspektoři 10 021 porušení pracovněprávních předpisů.

„Zaměstnavatelé nevypláceli mzdu ve lhůtě splatnosti, nebo její část nevypláceli vůbec. Přetrvává vyplácení mezd tím způsobem, že část je vyplacena oficiálně a část tzv. na ruku. Toto je ale velmi obtížně prokazatelné,“ popsal generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

Je

Nahrávám...
Nahrávám...