dnes je 21.4.2024

Input:

K novinkám v sociálním pojištění od 1. 1. 2014

11.11.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

V úvodní aktualitě se podíváme na některé změny v oblasti sociálního zbezpečení, ke kterým dochází na základě nových parametrů důchodového pojištění.

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se základní parametry projevují prostřednictvím průměrné mzdy, která se stanoví stejně jako v důchodovém pojištění; průměrná mzda se používá pro stanovení maximálního vyměřovacího základu, pravděpodobné výše pojistného a pro stanovení minimálních vyměřovacích základů pro pojistné u OSVČ..

Maximální vyměřovací základ zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné činí 48násobek průměrné mzdy. V roce 2014 maximální vyměřovací základ činí částku 1 245 216 Kč.

Průměrná mzda se používá dále pro stanovení pravděpodobné výše pojistného v případě, že zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná nepodali stanovený přehled o pojistném a kdy OSSZ stanoví rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného. OSSZ přitom vychází, nemůže-li výši příjmů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných stanovit jinak, z fiktivního příjmu, kterým je 1,5násobek průměrné mzdy, tedy pro rok 2014 částka 38 913 Kč.

Z pravidel obsažených v zákoně o pojistném na sociální pojištění a příspěvku na

Nahrávám...
Nahrávám...