dnes je 21.4.2024

Input:

Elektronické podání ELDP

31.3.2014, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečeníDoba čtení: 3 minuty

V následujícím textu se zaměříme na nejčastější dotazy spojené s elektronickým podáváním ELDP. Třeba mezi nimi objevíte odpověď na svoji otázku.

Organizace má v databance všechny alfabetické údaje (jména, bydliště …) bez háčků a čárek. Lze takto elektronicky podávat ELDP, nebo je nezbytné háčky a čárky doplnit?

Háčky a čárky na ELDP není nutné doplňovat, evidenční listy jsou přijímány i bez diakritiky. Zároveň je umožněno zaslat alfabetické údaje velkým nebo malým písmem (tzn. že vedle varianty - Jan Nový může být i např. kombinace - Jan NOVY, JAN NOVY).

Jakým způsobem předávat ELDP cizinců, kteří nemají přiděleno rodné číslo?

ELDP cizinců, kteří nemají přiděleno RČ (ani evidenční číslo pojištěnce – EČP), nelze zasílat do evidence ČSSZ elektronicky. Organizace předá ELDP klasickým způsobem na tiskopisu. V případě, že cizinec má od ČSSZ přiděleno EČP, uvede se EČP do údaje pro RČ a takto vyplněný ELDP lze také zasílat elektronicky.

Jak zajistit podpis pojištěnce na stejnopis ELDP založený v organizaci?

Pokud se zaměstnanec nedostaví k podpisu a převzetí stejnopisu ELDP, je možné aby organizace zaslala stejnopis určený pro zaměstnance na jeho poslední uváděnou adresu spolu s výzvou k podpisu stejnopisu založeného v organizaci. Není nutné odesílat zásilku na doručenku, případně doporučeně. Nebude-li občan na výzvu reagovat, uvede organizace do prostoru vymezeného pro jeho podpis poznámku: „Na výzvu se nedostavil“. Kopii výzvy k podpisu přiloží organizace ke stejnopisu ELDP který zůstává založen v organizaci po dobu tří roků po roce, kterého se týkají.

Musí se externí pracovník (zástupce) účetní firmy ve které pracuje, nebo externí pracovník - fyzická osoba, zaregistrovat k elektronickému podání na místně příslušné OSSZ do jejíž evidence spadá organizace, pro kterou zpracovává mzdy?

Externí pracovník se dostaví na OSSZ ke které věcně a místně přísluší účetní firma ve které pracuje, popř. ke které náleží jako fyzická osoba. Externí pracovník

Nahrávám...
Nahrávám...