dnes je 17.8.2022

Input:

Důsledky zvýšení minimální mzdy od 1. 8. 2013

6.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena v § 111 zákoníku práce. Výši základní sazby minimální mzdy stanoví vláda nařízením vlády č. 567/2006 Sb. K 1. srpnu 2013 došlo nařízením vlády č. 210/2013 Sb. ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 8 000 Kč na 8 500 Kč za měsíc, o kterém jsme Vás informovali v předchozím vydání Zpravodaje. Dnes se zaměříme na to, jaké důsledky vyvolá toto zvýšení ve mzdové oblasti.

ZMĚNA MINIMÁLNÍ MZDY A PRŮMĚRNÝ HODINOVÝ VÝDĚLEK

     V souladu s ustanovením § 357 zákoníku práce nesmí být průměrný hodinový výdělek nižší než hodinová minimální mzda. V případě, že k takové skutečnosti dojde, musí zaměstnavatel průměrný hodinový výdělek zvýšit na hodinovou minimální mzdu.

Příklad č. 1

Zaměstnanec není poživatelem invalidního důchodu a pracuje v nepřetržitém provozu v rámci pomocných prací. Je odměňován formou hodinové mzdy ve výši minimální mzdy. Do 31. 7. 2013 činila jeho minimální mzda:
(48,10 × 40) : 37,5 = 51,31 Kč/hod.
Jeho průměrný hodinový výdělek činil k 1. 7. 2013. 52,85 Kč za hodinu.

Od 1. 8. 2013 musí zaměstnavatel zvýšit jeho hodinovou minimální mzdu na částku:
(50,60 x 40) : 37,5 = 53,97 Kč/hod.

Současně musí od 1. 8. 2013 zvýšit jeho průměrný hodinový výdělek na 53,97 Kč/hod. Bude-li potřeba v měsíci srpnu použít pro příplatkové mzdy nebo pro náhradu mzdy průměrný hodinový výdělek, musí zaměstnavatel použít již upravenou výši, tedy průměrný výdělek 53,97 Kč.

ZMĚNA MINIMÁLNÍ MZDY A ODMĚNA Z DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

     Podle ustanovení § 111 odst. 3 písm. c) zákoníku práce nesmí být odměna z dohody nižší než minimální hodinová mzda.

Příklad č. 2

Zaměstnanec je poživatelem invalidního důchodu a vykonává v rámci dohody o provedení práce jednoduché pomocné práce. Sjednaná odměna činí 48,10 Kč za hodinu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zaměstnance s omezeným pracovním uplatněním, lze podle ustanovení § 4 nařízení vlády č. 210/2013 Sb. i nadále ponechat výši sjednané odměny, která je rovna minimální hodinové mzdě pro zaměstnance s omezeným pracovním uplatněním.

Pokud by se však jednalo o poživatele starobního důchodu, musel by zaměstnavatel zvýšit odměnu na 50,60 Kč za hodinu.

MINIMÁLNÍ MZDA A PŘÍPLATEK ZA PRÁCI VE ZTÍŽENÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

     Podle § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. činí příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy. S ohledem na zvýšení minimální mzdy na 50,60 Kč při 40 hodinách týdně dochází i ke zvýšení příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí minimálně na 5,06 Kč/hod. za každý ztěžující vliv, pokud se jedná o 40hodinovou týdenní pracovní dobu.

Příklad č. 3

Zaměstnanec pracuje ve dvousměnném provozu, kde je stanovena týdenní pracovní doba v rozsahu 38,75 hodin. V provozu jsou dva ztěžující vlivy,

Nahrávám...
Nahrávám...