dnes je 12.4.2024

Input:

Důchodová reforma v otázkách a odpovědích

19.2.2013, Zdroj: Ministerstvo financíDoba čtení: 4 minuty

V následujícím textu přinášíme odpovědi na nejčastější otázky spojené s důchodovým spořením.

Poplatník se může stát účastníkem důchodového spoření nejdříve ke dni 1.února 2013. Z toho je zřejmé, že první hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření plátce pojistného  podává  elektronicky poprvé za únor 2013 s termínem podání do 20.března 2013, a to za předpokladu, že poplatník splnil oznamovací povinnost vůči plátci pojistného a stal se účastníkem důchodového spoření ke dni 1. února 2013.

Upozornění: Účastníkem důchodového spoření se fyzická osoba stává prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým byla smlouva zaregistrována, nabylo právní moci (viz ustanovení § 9 odst. 9 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření).

 

Dotaz č. 1

Zaměstnanec neoznámí včas zaměstnavateli účast ve II. pilíři. Co se stane?

Písemné oznámení účasti ve II pilíři zaměstnavateli je podstatnou informací pro srážku pojistného.

Pokud to zaměstnanec neoznámí a tuto skutečnost zjistí plátce pojistného (zaměstnavatel) – má povinnost oznámit to, včetně částky neodvedeného pojistného, místně příslušnému správci pojistného poplatníka (zaměstnance), popř. to oznámí poplatník sám (pak je přirážka poloviční – tzn. pouze 5% z neodvedeného pojistného). Pokud tuto skutečnost zjistí přímo správce, poplatník kromě neodvedeného pojistného je povinen uhradit i přirážku ve výši 10%z neodvedeného pojistného. V těchto případech plátce nepodává následné hlášení (tzn., nic neopravuje) – jedná se o chybu z viny poplatníka. Zároveň tomuto poplatníkovi vzniká přeplatek v I. pilíři ve výši 3% za každý měsíc, protože plátce mu na důchodové pojištění do prvního pilíře namísto 3,5% srážel 6,5%. Tento přeplatek poplatníkovi vrátí ČSSZ na základě žádosti zaměstnavatele – plátce pojistného.

 

Dotaz č. 2

Musí zaměstnanec oznamovat zaměstnavateli, že přešel do jiné penzijní společnosti?

Pro zaměstnavatele není podstatné, v jaké penzijní společnosti je jeho zaměstnanec, protože 5% odvádí finančnímu úřadu, který je dále přeposílá příslušné penzijní společnosti. Zaměstnanec nemá povinnost oznamovat zaměstnavateli u jaké penzijní společnosti je, ani nehlásí případné změny společnosti.

 

Dotaz č. 3

Co se stane, když účastník II. pilíře nepřevezme doporučený dopis s doručenkou, kterým SFÚ zasílá kladné (popř. záporné) rozhodnutí o registraci smlouvy?

Platí zde tzv. fikce doručení dle správního řádu – pokud si příjemce písemnost nevyzvedne, bude 10. dnem považovaná zásilka za doručenou.

 

Dotaz č. 4

Co udělá zaměstnavatel, když zaměstnanec – účastník II. pilíře ukončí pracovní poměr?

V elektronicky podávaném Hlášení se tento zaměstnanec

Nahrávám...
Nahrávám...