dnes je 16.7.2024

Input:

Dovolená - povinnosti a možnosti zaměstnavatelů

28.4.2014, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

O čerpání dovolené rozhodují zaměstnavatelé. Nicméně i oni jsou omezeni limity, které jim stanoví zákoník práce.

 Zaměstnavatel je povinen:

  • určenou dobu čerpání dovolené písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1)
  • nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené (§ 217 odst. 3)
  • vyhovět žádosti zaměstnankyně, která požádá o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnance tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (§ 217 odst. 5)
  • určit zaměstnanci čerpání dovolené tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody (§ 218 odst. 1)
  • jestliže zaměstnavateli brání v určení čerpání dovolené překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody, určit tuto dovolenou tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce příštího (následujícího) kalendářního roku; pokud to není možné z důvodu čerpání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance nebo jeho čerpání mateřské či rodičovské dovolené, je povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení zmíněných překážek v práci. (§ 218 odst. 4)

Pokud zaměstnavatel nerozhodne o určení čerpání dovolené zaměstnance ani do 30. června

Nahrávám...
Nahrávám...