dnes je 30.3.2023

Input:

Dohoda o srážkách ze mzdy nově

20.1.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přijetí nového občanského zákoníku se dotklo také dohody o srážkách ze mzdy.

Nový občanský zákoník zásadním způsobem změnil dosavadní právní úpravu. Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů je upravena v ustanoveních § 2045 až 2047 NOZ. V této souvislosti novelou zákoníku práce provedenou s účinností od 1. 1. 2014 bylo zrušeno ustanovení § 327 ZP a v ustanovení jeho § 146 písm. b) byl vypuštěn odkaz na § 327. Znamená to, že všechny dohody o srážkách ze mzdy jsou nyní uzavírány podle NOZ, který se podpůrně (subsidiárně) používá pro všechny soukromoprávní vztahy, tedy i pro vztahy pracovněprávní.

V uvedeném ustanovení § 146 písm. b) zákoník práce i nadále uvádí, že srážky ze mzdy smějí být provedeny na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance (i když spojka „nebo“ nepůsobí logicky). I nadále tak budou zaměstnavatelé uzavírat se svými zaměstnanci dohody o srážkách ze mzdy za účelem uspokojení pohledávky zaměstnavatele, tj. splnění dluhu zaměstnance vůči zaměstnavateli, a mohou se zaměstnancem uzavřít dohodu o srážkách k uspokojení jiného závazku zaměstnance, který vznikl v právním vztahu k třetí osobě.

Podle NOZ lze dluh zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu nepřesahující jejich polovinu. Nejde-li o srážky k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele. Beze změny zůstalo pravidlo, že proti plátci mzdy nebo platu nabývá věřitel práva na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci dohoda předložena.

Zásadní odchylkou od dřívější právní úpravy je omezení, že se srážky provádějí ve výši nepřesahující polovinu mzdy, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce nebo z náhrady mzdy či platu. Omezení polovinou je nutné vztáhnout i na jiné příjmy, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako

Nahrávám...
Nahrávám...