dnes je 24.4.2024

Input:

Dobrovolné důchodové pojištění

18.1.2013, Zdroj: ČSSZDoba čtení: 2 minuty

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění může vyřešit řadu situací, které by jinak mohly negativně ovlivnit výši důchodu.

Doba, po kterou osoby nevykonávají výdělečnou činnost zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, jako je nejčastěji zaměstnání nebo podnikání, nebo nejsou účastni důchodového pojištění z titulu náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, pobírání invalidního důchodu třetího stupně aj.), nemůže být započítána do celkové doby pojištění pro vznik nároku na důchod a pro výši důchodu. Tato skutečnost může negativně ovlivnit výši důchodu nebo dokonce nárok na důchod jako takový.

Pro osoby starší 18 let existuje možnost řešit tuto situaci tím, že se přihlásí k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. To je součástí systému důchodového pojištění od 1. 1. 1996 (právní úprava tohoto institutu byla postupně ještě rozšiřována o další důvody účasti na pojištění).

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná z důvodu:

  • vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci - účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení
  • soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v ČR, s výjimkou prvních 6 let studia po 18. roce věku v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2009; od 1. 1. 2010 lze dobrovolně důchodově pojistit kteroukoliv dobu studia po dosažení věku 18 let -účast na pojištění je možná i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení
  • výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995 - účast na pojištění je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky
  • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby - účast
Nahrávám...
Nahrávám...