Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňová uznatelnost příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance

16.3.2015, Zdroj: Finanční správa

Česká asociace pojišťoven zveřejnila na svých webových stránkách možné způsoby doložení splnění podmínek podle ust. § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona o daních z příjmů u pojišťoven sdružených v asociaci.

Skutečnost, že dané pojištění odpovídá podmínkám podle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. zákona o daních z příjmů, v platném znění, se dokládá v souladu s ustanovením § 38l odst. 1 písm. i) pojistnou smlouvou nebo pojistkou. Pokud z pojistné smlouvy nebo z pojistky vyplývá, že by dané pojištění umožňovalo výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a zároveň nezakládá zánik pojistné smlouvy, dokládá se plnění podmínek buď:
a) dodatkem k pojistné smlouvě, ze kterého vyplývá vyloučení