dnes je 16.7.2024

Input:

DALŠÍ POSUN ÚČINNOSTI ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ

17.2.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

     Přijetím zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění, byly vytvořeny legislativní předpoklady pro zavedení nové formy sociálního úrazového pojištění s vlastním systémem poskytovaných dávek, která měla nahradit dosavadní systém zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání měla být přenesena z oblasti pracovněprávní do systému sociálního zabezpečení. Odpovědným za provádění úrazového pojištění zaměstnanců měl být napříště stát a jako orgány úrazového pojištění měly působit MPSV, ČSSZ a okresní správy sociálního zabezpečení. ČSSZ měla úrazové pojištění spravovat odděleně od ostatních druhů pojištění. Měla zajišťovat výběr pojistného na úrazové pojištění, výplatu jeho dávek, vést jednotnou evidenci a provádět kontrolu, zda zaměstnavatelé plní své povinnosti.

V zákoně byla stanovena více než rok a půl dlouhá legisvakanční lhůta, která měla umožnit, aby byly dokončeny přípravy na zavedení nového systému. Zákon měl nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2008, tedy rok po nabytí právní účinnosti nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který po tuto

Nahrávám...
Nahrávám...