dnes je 12.4.2024

Input:

Čerpání dovolené

3.2.2014, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Přestože již od 1. 1. 2012 platí významné změny v čerpání dovolené, praxe stále chybuje.

Připomínáme, že byl zrušen dvojí režim čerpání dovolené (tzv. „standard“ do 4 týdnů a tzv. „nadstandard“ přesahující 4 týdny), stejně tak jako zánik práva na standardní část dovolené, nebyla-li vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku, nebo čerpání dovolené tzv. „ze zákona“ prvním pracovním dnem po 31. říjnu. Současně byla ale i zrušena možnost „proplácet“ nevyčerpanou dovolenou za trvání pracovního poměru.

Novelizovaná právní úprava se projevila zejména v § 218 ZP, podle něhož je zaměstnavatel povinen čerpání dovolené zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže i v tomto případě v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Nemůže-li být dovolená takto vyčerpána, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, ledaže i v tomto případě vyčerpání dovolené bránila dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená; v takových

Nahrávám...
Nahrávám...