dnes je 16.7.2024

Input:

Brigády studentů z pohledu zdravotního pojištění

17.6.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Čas prázdnin je také dobou studentských brigád. Připomeňme si některé důležité povinnosti, které má zaměstnavatel v tomto případě ke zdravotní pojišťovně.

Pokud je student evidován u zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které platí pojistné stát, po celý kalendářní měsíc, nevztahuje se na něho (resp. na jeho zaměstnavatele) povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy), ale vyměřovacím základem je dosažený příjem.

Potvrzení o studiu

Aby mohl zaměstnavatel za zaměstnaného studenta odvádět pojistné na zdravotní pojištění ze skutečně dosaženého příjmu bez povinnosti dopočtu do minimálního vyměřovacího základu (to znamená, je-li hrubý příjem nižší než 8 000 Kč), musí mít jednoznačně potvrzeno, že za tuto osobu je stát plátcem pojistného po celý kalendářní měsíc. U studentů to obvykle znamená posoudit, zda jsou mladší 26 let věku s potřebou doložení potvrzení o studiu.

Přihlašování a odhlašování studentů - zaměstnanců

Stanovení vyměřovacího základu, jakož i přihlašování zaměstnanců k platbě pojistného a jejich odhlašování již není s účinností od 1. 1. 2008 vázáno na jejich účast na nemocenském pojištění. Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Nahrávám...
Nahrávám...