Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 11. 2014

20.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2014.24.1
Zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 11. 2014

Mgr. Zdeněk Schmied

Vláda České republiky schválila dne 15. října 2014 nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení, které bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 224/2014 Sb., nabývá účinnosti již dnem 1. 11. 2014.

Cílem tohoto nařízení vlády je:

  • - opětovné zúžení okruhu zaměstnanců, jimž lze určit platový tarif zvláštním způsobem podle § 6 cit. právního předpisu s tím, že takové opatření je výsledkem předchozí dohody se zástupci odborových organizací ve veřejných službách a správě, neboť eliminuje mnohdy neodůvodněné rozdíly v odměňování uvedených zaměstnanců bez ohledu na délku doby jejich praxe v oboru,
  • - realizace zvýšení stupnic platových tarifů v souladu se záměrem 3,5% růstu objemu prostředků na platy, a to již s účinností od listopadu 2014.

Okruh zaměstnanců, jimž zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší stupeň příslušné platové třídy, se podle § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. 11. 2014, zužuje na zaměstnance zařazeného:

  1. do prvé až páté platové třídy, nebo
  2. šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce,

pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího a nejvyššího platového stupně příslušné platové