Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.7 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 66 ZP – podmínky pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době, nemožnost zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr jeho zrušením ve zkušební době v rámci určitého období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance

2011   od 2012  
Existovaly pochybnosti o tom, zdali ZP předepisuje pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době písemnou formu.   Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno zásadně v písemné podobě.  
ZP se výslovně nezmiňoval, kdy pracovní poměr na základě jeho zrušení ve zkušební době končí.   Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení ve zkušební době druhé smluvní straně, ledaže je v něm uveden den pozdější.  
Platilo (pořádkové a nezávazné) pravidlo, že písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.   Toto pravidlo bylo vypuštěno.  

Komentář:

S ohledem na nepříliš povedenou koncepci neplatnosti právních úkonů lze zaměstnavateli jen doporučit, aby zrušení pracovního poměru ve zkušební době činil zásadně písemně, a to nejen s ohledem na možnou pokutu ze strany orgánu inspekce práce.

Příklad

Příklad 1:

Zaměstnanci měla dne 31. 3. skončit zkušební doba. Zaměstnavatel plánoval, že s ním rozváže pracovní poměr zrušením ve zkušební době. Dne 25. 3. byl uznán zaměstnanec dočasně práce neschopným, a začalo tak běžet období prvních 14 dnů, ve kterém zaměstnavatel nemohl přistoupit k realizaci svého plánu skončit pracovní poměr.