dnes je 1.6.2020

Input:

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020

27.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.12
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020

Ing. Růžena Klímová

Při výpočtu srážek ze mzdy musí mzdové účetní v tomto roce počítat s několikerou změnou parametrů.

Jako každoročně došlo od 1. 1. 2020 ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.

Nezabavitelná částka, která musí být dlužníkovi vždy vyplacena, je odvozena:

  • ze životního minima jednotlivce, které je určeno v § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,

  • z normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a stanovených pro obec, která má 50 000 až 99 999 obyvatel.

Pro rok 2020 se stanoví normativní náklady na bydlení započítávané pro účely výpočtu srážek ve výši 6 502 Kč, a to v souladu s nařízením vlády č. 349/2019 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení.

I. V OBDOBÍ OD 1. 1. 2020 DO 31. 3. 2020 JSOU PLATNÉ TYTO PARAMETRY:

Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a shora uvedených nákladů na bydlení: (3  410 + 6 502) x 2 = 19 824 Kč. Nejvyšší výše třetin činí 6 608 Kč. Výpočet: 19 824 : 3 = 6 608 Kč.

Nezabavitelná částka na osobu povinného činí 2/3 ze součtu částky životního minima a normativních nákladů na bydlení 6 608 Kč. Výpočet: (3 410 + 6 502) x 2/3 = 6 608 Kč.

Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, činí ¼ z částky 6 608 Kč, tj. 1 652 Kč (dále jen „dílčí nezabavitelná částka”).

Životní minimum jednotlivce ve výši 3 410 Kč platné do 31.3.2020 se od 1. 4. 2020 zvyšuje na částku 3 860 Kč podle § 1  nařízení vlády č. 61/2010 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Z tohoto důvodu se také zvyšují parametry pro výpočet srážek ze mzdy.

II. V OBDOBÍ OD 1. 4. 2020 DO 30. 6. 2020 PLATÍ TYTO PARAMETRY:

Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima a shora uvedených nákladů na bydlení: (3  860 + 6 502) x 2 = 20 724 Kč. Nejvyšší výše třetin činí 6 908 Kč. Výpočet: 20 724 : 3 = 6 908 Kč.

Nezabavitelná částka na osobu povinného činí dvě třetiny ze součtu částky životního minima a normativních nákladů na bydlení 6 908 Kč. Výpočet: (3 860 + 6 502) x 2/3 = 6 908 Kč.

Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, činí ¼ z částky 6 908 Kč, tj. 1 727 Kč (dále jen dílčí nezabavitelná částka).

Další změna ve výpočtu srážek ze mzdy nabývá účinnosti 1. 7. 2020, a to nařízením vlády č. 62/2020 Sb., kterým se mění  nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách.

Nezabavitelná částka na dlužníka bude činit tři čtvrtiny ze součtu částky životního minima a normativních nákladů na bydlení. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu bude činit 1/3 z nezabavitelné částky na dlužníka.

III. OD 1. 7. 2020 BUDOU PLATNÉ TYTO PARAMETRY:

Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, činí dvojnásobek