Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2015

15.12.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro všechny měsíce roku 2015 se zvyšuje minimální měsíční záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných na 1 797 Kč. Mění se i minimální částky pojistného u zaměstnanců a výše platby pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů.

Minimální vyměřovací základ

Minimální vyměřovací základ OSVČ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2015 činí průměrná měsíční mzda 26 611 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2015 je tudíž 13 305,50 Kč. Z toho je (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha na pojistné rovna částce 1 797 Kč (v roce 2014 činila minimální záloha 1 752 Kč).

Zálohu ve výši 1 797 Kč musí poprvé za leden 2015 uhradit OSVČ, které podle Přehledu za rok 2013 platily v roce 2014 zálohy nižší než 1 797 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ) a také OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost.

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů je navázán na minimální mzdu. Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. ze dne 15. 9. 2014 dochází od 1. ledna 2015 ke zvýšení minimální mzdy z částky 8 500 Kč na 9 200 Kč. Pojistné z tohoto vyměřovacího základu činí 1 242 Kč (v roce 2014 platila minimální výše pojistného 1 148 Kč). Tato změna ovlivní platbu pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2015 (splatnost do 20. 2. 2015).

Maximální vyměřovací

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: