dnes je 28.9.2021

Input:

Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2019

20.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1 Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2019

Jaroslava Pfeilerová

Při odvodech daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nás v roce 2019 čeká několik změn, z nichž některé si v následujícím textu připomeneme:

1. Superhrubá mzda

V první řadě je potřebné zmínit, že od 1. 1. 2019 nedošlo k plánovanému zrušení tzv. superhrubé mzdy ani ke zrušení solidárního zvýšení základu daně.

2. Minimální mzda

Od 1. 1. 2019 se zvyšuje minimální mzda o 1 150 Kč na 13 350 Kč. Tato úprava má vliv na celou řadu dalších souvisejících změn. Jedná se zejména o následující úpravy:

  • Daňový bonus (§ 35c odst. 4 ZDP) může uplatnit poplatník pouze v případech, kdy měl ve zdaňovacím období příjmy podle § 6 a 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. To znamená, že tento limit se v roce 2019 zvyšuje z částky 73 200 Kč na částku 80 100 Kč.

  • Plátce je povinen vyplatit daňový bonus, jestliže úhrn příjmů ze závislé činnosti vyplacených nebo zúčtovaných tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u zaměstnance alespoň částku odpovídající polovině minimální mzdy, tj. v roce 2019 částku 6 675 Kč (v roce 2018 činila polovina minimální mzdy 6 100 Kč).

  • Pokud poplatník uplatňuje slevu na dani za umístění dítěte podle ust. § 35bb ZDP, může odečíst maximálně částku ve výši minimální mzdy, tj. v roce 2019 částku 13 350 Kč.

  • Roční limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů podle ust. § 4 odst. 1 písm. h) ZDP se zvyšuje z částky 439 200 Kč na 480 600 Kč.

3. Průměrná mzda

Od 1. ledna 2019 se na základě nařízení vlády č. 213/2018 Sb., zvyšuje průměrná mzda stanovená pro účely nemocenského a důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na částku 32 699 Kč (v roce 2018 29 979 Kč). Také tato úprava má vliv na celou řadu změn při odvodech daně z příjmů ze závislé činnosti:

  • Solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP činí 7 % z rozdílu mezi příjmy podle § 6 a 7 ZDP v příslušném zdaňovacím období a částkou odpovídající 48násobku průměrné mzdy, tj. v roce 2019 částkou 1 569 552 Kč (v roce 2018 činila tato částka 1 438 992 Kč).

  • Při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů činí solidární zvýšení daně 7 % z rozdílu mezi zdanitelnými příjmy a 4násobkem průměrné mzdy, tj. v roce 2019 částkou 130 796 Kč (v roce 2018 činila tato částka 119 916 Kč).

  • Maximální roční vyměřovací základ účely sociálního pojištění v roce 2019 činí 48násobek průměrné mzdy, tj. 1 569 552 Kč. Po dosažení maximálního vyměřovacího základu pro účely sociálního pojištění se toto pojistné do konce roku neodvádí.

4. Příjem rozhodný pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění

MPSV vyhlásilo sdělením č. 236/2018 Sb. zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Od roku 2019 je touto rozhodnou částkou částka 3 000 Kč (z původních 2 500 Kč). Zaměstnanci s příjmem do 3 000 Kč měsíčně (vypočteno

Nahrávám...
Nahrávám...