Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změna pracovního poměru - dočasné přidělení

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.6 Změna pracovního poměru – dočasné přidělení

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 43a ZP – podmínky pro dočasné přidělení (zapůjčení) zaměstnance k jinému zaměstnavateli

2011   od 2012  
ZP neobsahoval právní úpravu dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli mimo rámec agenturního zaměstnávání.   Zaměstnance lze dočasně přidělit (zapůjčit) jinému zaměstnavateli, aniž by musel být dočasně přidělující zaměstnavatel agenturou práce s příslušným povolením od Generálního ředitelství Úřadu práce.  

Komentář:

Dočasné přidělení (zapůjčení) zaměstnance k jinému zaměstnavateli je možné realizovat jen v rámci pracovního poměru. Pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr je tato úprava vyloučena. Naproti tomu agentura práce může dočasně přidělovat své zaměstnance i v rámci dohody o pracovní činnosti.

Zaměstnavatel se na zapůjčení musí se zaměstnancem písemně dohodnout (dohoda s jiným zaměstnavatelem se předpokládá a zákon se o ní nijak nezmiňuje). Taková dohoda nesmí být přitom se zaměstnancem uzavřena dříve než po uplynutí prvních 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

Dočasně přidělit lze zaměstnance i jen na část jeho pracovního úvazku. Stejně tak je možné, aby byl zaměstnanec z jednoho pracovního úvazku dočasně přidělen k více zaměstnavatelům najednou, samozřejmě vždy na jinou část své pracovní