Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdanění důchodců s vyššími příjmy

7.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8 Zdanění důchodců s vyššími příjmy

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava

Právní úprava:

• zrušený § 4 odst. 3 ZDP – limity pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů

 

2009–2010    2011–2012    2013–2014   2015   od 2016  
Od daně z příjmů byla osvobozena částka přijatého důchodu odpovídající 36násobku minimální mzdy (288 000 Kč), a to bez ohledu na výši ostatních příjmů.   Od daně z příjmů je osvobozena částka přijatá z titulu důchodu ve výši 36násobku minimální mzdy. Pokud však ostatní příjmy podle § 6 a dílčí základy daně podle § 7 a 9 ZDP převýší částku 840 000 Kč, je nutné jako ostatní příjem podle § 10 ZDP zdanit i přijatý důchod.    V letech 2013 až 2014 se osvobození důchodů použije bez ohledu na výši příjmů osoby pobírající důchod.   Od roku 2015 je od daně z příjmů osvobozena částka přijatá z titulu důchodu ve výši 36násobku minimální mzdy. Pokud však ostatní příjmy podle § 6 a dílčí základy daně podle § 7 a 9 ZDP převýší částku 840 000 Kč, je nutné jako ostatní příjem podle § 10 ZDP zdanit i přijatý důchod   Počínaje rokem 2016 podmínka pro osvobození důchodů stanovená v ust. § 4 odst. 3 ZDP neplatí – viz rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016. I pracující důchodci, jejichž příjem za zdaňovací období přesáhl částku 840 000 Kč, si uplatní osvobození důchodu do výše 36násobku minimální mzdy.  

Komentář:

Do konce roku 2010 byl od daně z příjmů fyzických osob osvobozen příjem z titulu pravidelně vyplácených důchodů a penzí tehdy, pokud přijatý důchod nepřevýšil zákonem stanovenou částku, a to bez ohledu na výši ostatních příjmů.

Od roku 2011 je nutné pro posouzení částky přijatého důchodu, která je osvobozena od daně z příjmů fyzických osob, zohlednit také ostatní příjmy.

V souladu s bodem 8 přechodného ustanovení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. nebylo pro zdaňovací období let 2013 až 2014 použito ustanovení § 4 odst. 3 ZDP. Znamená to tedy, že v těchto rocích nebyl sledován limit 840 000 Kč. V roce 2015 u důchodců s příjmy podle § 7 a § 9 ZDP nad 840 000 Kč opět podléhal jejich starobní důchod dani z příjmů.

Ústavní soud zrušil ustanovení § 4 odst. 3 ZDP (sp. zn. Pl. ÚS 18/15). Tato změna nabyla účinnosti ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů – tedy k 29. 8. 2016. Ustanovení odstavce 3 se však nepoužije již na celé zdaňovací období roku 2016.

Princip rovnosti ve vztahu k daňovému zákonodárství vyžaduje, aby daňový zákon zatěžoval poplatníky rovnoměrně. Poplatníci, kteří mají relativně stejně vysokou platební schopnost, by měli platit stejnou daň a nemělo by přitom být rozlišováno, jaký zdroj (původ příjmů) se daní. Představme si situaci, která před zrušením zmiňovaného odstavce 3 mohla vzniknout – dva důchodci dosahovali shodné roční výše starobního důchodu odpovídající 36násobku minimální mzdy. Výše jejich jiných příjmů se lišila pouze „o korunu” (jeden měl příjmy ve výši 840 000 Kč, druhý 840 001 Kč). Jejich daňová zátěž by se však lišila za platných podmínek v roce 2016 o více než 53 tisíc Kč.

Ústavní soud ve svém nálezu učinil závěr, že se zrušené ustanovení § 4 odst. 3 ZDP nepoužije po celé