Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zasílání stejnopisu posudku o invaliditě

21.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1 Zasílání stejnopisu posudku o invaliditě

JUDr. Jan Přib

Právní úprava
  • § 8 odst. 10 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPSZ) – povinnost OSSZ a ČSSZ zasílat posudky o invaliditě

2010–2011  2012–2013 
Okresní správa sociálního zabezpečení předá nebo zašle občanu do 7 dnů stejnopis posudku o invaliditě a o změně stupně invalidity, který obsahuje stanovené náležitosti.  Okresní správa sociálního zabezpečení předá nebo zašle občanu do 7 dnů stejnopis posudku o invaliditě a o změně stupně invalidity, který obsahuje stanovené náležitosti. Česká správa sociálního zabezpečení předá nebo zašle občanu ve stejné lhůtě stejnopis posudku o invaliditě a změně stupně invalidity vydaný pro účely řízení o námitkách. 

Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnců při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách. Od roku 2010 okresní správy sociálního zabezpečení povinně předávají