Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zápočet daně sražené plátcem z dohod o provedení práce na daň vypočtenou poplatníkem v daňovém přiznání

3.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13 Zápočet daně sražené plátcem z dohod o provedení práce na daň vypočtenou poplatníkem v daňovém přiznání

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 36 odst. 2 písm. p) ZDP – příjmy podle ust. § 6 odst. 4 ZDP podléhají srážkové dani ve výši 15 %

  • § 36 odst. 7 ZDP – možnost zápočtu srážkové daně

  • § 6 odst. 4 ZDP – příjmy vyplacené zaměstnavatelem z dohod o provedení práce, jejichž výše od jednoho plátce nepřevýší částku 10 000 Kč

2011–2013    2014   2015  
Do konce roku 2013 mohli v daňovém přiznání vypořádat vymezené příjmy zdaněné srážkovou daní pouze daňoví nerezidenti.   Poplatník – daňový rezident může v daňovém přiznání mimo jiné vypořádat příjmy z dohod o provedení práce zdaněné srážkovou daní. Sraženou daň lze započítat na celkovou daňovou povinnost.   Poplatník – daňový rezident může v daňovém přiznání mimo jiné vypořádat příjmy z dohod o provedení práce zdaněné srážkovou daní. Sraženou daň lze započítat na celkovou daňovou povinnost. Pokud poplatník zahrne příjmy zdaněné srážkovou daní, musí do přiznání od roku 2015 zahrnout veškeré příjmy.  

Komentář:

V ust. § 36 odst. 7 ZDP byla zavedena možnost poplatníků (daňových rezidentů), kterým byl příjem z dohod o provedení práce zdaněn srážkovou daní, podat po uplynutí zdaňovacího období daňové přiznání. Sraženou daň lze započítat na celkovou daňovou povinnost vypočtenou v daňovém přiznání.

Příklad

Příklad:

Pan Novosad po část roku vykonával práci v pracovním poměru s příjmem ve výši 200 000 Kč, ze kterého zaměstnavatel odvedl