Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnavatel

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.5 Zaměstnavatel

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 7 ZP – obecná definice zaměstnavatele

  • § 33 NOZ – souhlas zákonného zástupce s provozováním obchodního závodu nebo výkonem jiné výdělečné činnosti nezletilým

  • § 37 NOZ – přiznání svéprávnosti

2011–2013    od 2014   
Jednat jako zaměstnavatel mohla fyzická osoba nejdříve s dosažením věku 18 let.    Zaměstnavatelem může být za určitých podmínek i fyzická osoba mladší 18 let. Může se tak stát v souvislosti s přiznáním svéprávnosti nebo udělením souhlasu k samostatnému provozování obchodního závodu či k jiné obdobné výdělečné činnosti.  

Komentář:

Do 31. 12. 2013 platilo dle ustanovení § 10 ZP, že způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel vzniká dosažením 18 let věku.

Výše uvedené ustanovení bylo s účinností od 1. 1. 2014 zrušeno a ZP obsahuje jen obecnou definici zaměstnavatele ve svém § 7 – zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Nový občanský zákoník přitom umožňuje, aby se zaměstnavatelem stala i fyzická osoba mladší 18 let. Jde přitom o následující možnosti:

  • Zákonný zástupce udělí nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu. Pokud budou splněny tyto podmínky,