Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnanec

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.4 Zaměstnanec

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 6 ZP – obecná definice zaměstnance

  • § 35 odst. 1 NOZ – podmínky pro možnost fyzické osoby zavázat se k výkonu závislé práce

2011–2013    od 2014   
ZP upravoval podmínky způsobilosti fyzické osoby mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilosti vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe uvedené povinnosti.    Statusové otázky (otázky týkající se osobního stavu osob v podobě právní osobnosti nebo svéprávnosti) jsou i pro pracovněprávní vztahy obsaženy v NOZ. To platí rovněž pro možnost fyzické osoby zavázat se k výkonu závislé práce.  

Komentář:

Do 31. 12. 2013 platilo dle ustanovení § 6 ZP, že k výkonu závislé práce jako zaměstnanec se mohla fyzická osoba zavázat dnem, kdy dosáhla 15 let věku. Zaměstnavatel s ní však nesměl sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. V den svých 15. narozenin tak mohla tato osoba uzavřít pracovní smlouvu nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se samotným výkonem závislé práce mohla ale započít nejdříve v den, kdy ukončila povinnou školní docházku (podle školských předpisů tedy 30. června).

V souvislosti s novým občanským zákoníkem došlo s účinností od 1. 1. 2014 ke změně