Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce

20.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.3 Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • bod 5 § 5 písm. a) ZNP – zahrnutí zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce do okruhu nemocensky pojištěných osob

2009–2011     2012–2014  
Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce nejsou účastni nemocenského pojištění.   Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění.  

Komentář:

Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce se od roku 2012 zařazují do okruhu nemocensky pojištěných osob, přičemž se stanoví specifické podmínky účasti na nemocenském pojištění (jedná se o obdobu podmínek účasti zaměstnanců vykonávajících zaměstnání malého rozsahu). Tito zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění za podmínky, že jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání dohody, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem v uvedené výši (dohoda o provedení práce musí být podle zákoníku práce sjednána písemně a musí v ní být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá).

Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce bude účasten nemocenského pojištění též, jestliže vykonává v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod a úhrn započitatelných příjmů ze všech dohod dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku vyšší než 10 000 Kč.

Pro zaměstnavatele bude navrhovaná právní úprava znamenat též to, že bude v případě účasti zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění odvádět pojistné na