dnes je 16.6.2024

Input:

Žádost o sirotčí důchod

13.11.2013, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečeníDoba čtení: 3 minuty

Kolik činí sirotčí důchod a jak o něj žádat? Odpověď naleznete v následujícím příspěvku.

Žadatelé o sirotčí důchod se samozřejmě dotazují, jaká bude jeho výše a z čeho se vypočítá. Výše sirotčího důchodu je odvozena od výše procentní výměry důchodu zemřelého rodiče. Pokud zesnulá osoba nepobírala důchod, stanoví se výše sirotčího důchodu z důchodu starobního nebo invalidního, na který by měla nárok k datu úmrtí. Výše sirotčího důchodu, stejně jako ostatních druhů důchodů, závisí na délce získané doby pojištění a dosahovaných výdělcích. Nárok na sirotčí důchod může vzniknout pouze při splnění zákonných podmínek.

Kolik činí výše sirotčího důchodu?

Výše základní výměry sirotčího důchodu je stejná jako u ostatních důchodů a činí v roce 2013 2 330 Kč měsíčně. Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba v době úmrtí.

Příklad č.  1:

Zemřelý otec pobíral k datu úmrtí invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně ve výši 14 850 Kč měsíčně, z toho činila procentní výměra 12 520 Kč a základní výměra 2 330 Kč. Zanechal po sobě dvě nezaopatřené děti. Výše sirotčího důchodu pro každé dítě bude činit 7 338 Kč (40 % procentní výměry důchodu zemřelého tj. 5 008 Kč a základní výměra 2 330 Kč).

Kde se žádost o sirotčí důchod podává a jaké doklady je nutné předložit?

Žádost o sirotčí důchod podává za nezletilého sirotka jeho zákonný zástupce (případně opatrovník), zletilý sirotek podává žádost osobně, a to na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště (v Praze Pražské a v Brně Městské správě sociálního zabezpečení). K žádosti o sirotčí důchod se předkládají doklady zemřelého rodiče a nezaopatřeného dítěte:

  • občanský průkaz nebo rodný list dítěte,
  • úmrtní list zemřelého rodiče (výpis z matriky, rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého),
  • je-li k dispozici rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu,
  • v případě, že zemřelý rodič dosud nebyl poživatelem důchodu, doklady prokazující dobu pojištění včetně náhradních dob pojištění (tzn. základní vojenskou službu, dobu studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.) nebo údaje o těchto dobách,
  • u osvojeného dítěte rozhodnutí soudu,
  • u dítěte převzatého zemřelým do péče
Nahrávám...
Nahrávám...