Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výše základní výměry důchodu

24.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3 Výše základní výměry důchodu

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 4 odst. 2, § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1 a § 54 odst. 3 ZDPo – stanovení základní výměry důchodu

 

  2012   2013   2014   2015   2016   2017  
Výše základní výměry důchodu měsíčně    2 270 Kč   2 330 Kč   2 340 Kč   2 400 Kč   2 440 Kč   2 550 Kč  

Komentář:

Důchod se skládá ze základní výměry, která se stanoví jednotně v pevné částce, a z procentní výměry. Výši základní výměry před rokem 2012 stanovovala vláda nařízením, od roku 2012 do roku 2015 stanovilo výši základní výměry Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou a od roku 2016 stanoví výši základní výměry opět vláda svým nařízením.

Od roku 2012 se výše základní výměry odvozuje procentním poměrem z průměrné mzdy, a to pro každý jednotlivý kalendářní rok. Základní výměra důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně, přičemž výše základní výměry se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru. Tuto výši základní mzdy stanoví podle těchto zákonných pravidel vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí (od těchto pravidel se přitom není možné nijak odchýlit). Z uvedeného vyplývá, že důležitým pojmem je průměrná mzda. Tento pojem je definován v novém znění § 15 zákona o důchodovém pojištění, a to konkrétně v odstavci 4. Podle tohoto ustanovení se za průměrnou mzdu považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se