Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výše srážek ze mzdy

10.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.1.1 Výše srážek ze mzdy

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 148 odst. 2 ZP – podmínky, za kterých lze srážky ze mzdy provádět

  • § 2045 NOZ – další limit pro srážky ze mzdy na základě dohod o srážkách ze mzdy

  • nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

 

  2012   2013   2014   2015   2016   2017  
Životní minimum jednotlivce (ŽM)   3 410   3 410   3 410   3 410   3 410   3 410  
Normativní náklady na bydlení (NNB)   5 352   5 687   5 873   5 767   5 858   5 822  
Částka, nad kterou lze srazit bez
omezení (součet ŽM a NNB)  
8 762   9 097   9 283   9 177   9 268   9 232  
Nezabavitelná částka na osobu
povinného (2/3 ze součtu ŽM a NNB)  
5 841,33   6 064,67   6 188,67   6 118   6 178,67   6 154,67  
Nezabavitelná částka na každou
vyživovanou osobu (1/4 z nezabavitelné částky na povinného)  
1 460,33   1 516,17   1 547,17   1 529,50   1 544,67   1 538,67  
Maximální výše jedné třetiny
(ze součtu ŽM a NNB)  
2 920   3 032   3 094   3 059   3 089   3 077  

Komentář:

Jak vidno z výše uvedené tabulky, ani s účinností od 1. 1. 2017 nedošlo ke zvýšení životního minima. Naopak, jako již tradičně se změnila výše normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (stanoví se pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel). S účinností ke dni ke dni 1. 1. 2012 nařízením vlády č. 408/2011 Sb., ke dni 1. 1. 2013 nařízením vlády č. 482/2012 Sb., ke dni 1. 1. 2014 nařízením vlády č. 440/2013 Sb., ke dni 1. 1. 2015 nařízením vlády č. 327/2014 Sb., ke dni 1. 1. 2016 nařízením vlády č. 395/2015 Sb. a ke dni 1. 1. 2017 nařízením vlády č. 449/2016 Sb.

S účinností od 1. 1. 2014 obsahuje další omezení co do výše srážek ze mzdy prováděných na základě dohod o srážkách ze mzdy ustanovení § 2045 NOZ. Dle prvního z jeho odstavců platí, že dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy a dalších příjmů, z nichž lze srážet, ve výši nepřesahující jejich polovinu. Toto omezení se nevztahuje samozřejmě na srážky ze mzdy při výkonu rozhodnutí. S účinností od 28. 2. 2017 bude však uvedené omezení zrušeno a mezi srážkami na základě dohody a srážkami při výkonu rozhodnutí už nebude v tomto ohledu žádného rozdílu.

Od 1. 9. 2015 se do výčtu příjmů, z nichž lze provádět exekuci (výkon rozhodnutí) srážkami dostala nově též odměna