Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výplata mzdy a platu

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.12.3 Výplata mzdy a platu

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 141 až 144 ZP – podmínky týkající se výplaty mzdy nebo platu (a stejně tak jejich náhrad, případně odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odměny za pracovní pohotovost)

2011   od 2012  
Ohledně výplatního termínu vycházel ZP z toho, že je sjednán v kolektivní smlouvě, jinak že ho určí zaměstnavatel; individuální dohoda se zaměstnancem nebyla možná.   Právní úprava neupřednostňuje kolektivní smlouvu a nevylučuje též individuální dohodu se zaměstnancem o výplatním termínu.  
Zákon neznal variantu, že by mohl zaměstnavatel vyplácet mzdu nebo plat v hotovosti jejich posíláním zaměstnanci s ohledem na složité provozní podmínky.   Zaměstnavatel se složitými provozními podmínkami pro výplatu mzdy nebo platu, pokud by byla výplata obtížná nebo neproveditelná, může zaměstnanci zaslat mzdu nebo plat na své náklady a nebezpečí, a to tak, aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu.  
U bezhotovostní výplaty mzdy nebo platu předpokládal zákon žádost zaměstnance, které byl zaměstnavatel povinen vyhovět; v praxi byly uzavírány i dohody o tomtéž.   Žádost zaměstnance byla nahrazena dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o bezhotovostní výplatě mzdy nebo platu.  
Zaměstnavatel byl povinen poukázat částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden účet zaměstnance u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva.   Nyní je upravena povinnost zaměstnavatele zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem.  

Komentář:

Samotná okolnost, že ZP počítá u bezhotovostní výplaty mzdy nebo platu již jen s dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, neznamená, že by