Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vymezení vedlejší samostatné výdělečné činnosti při účasti na nemocenském pojištění OSVČ

8.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.4 Vymezení vedlejší samostatné výdělečné činnosti při účasti na nemocenském pojištění OSVČ

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 9 odst. 6 ZDPo – vymezení vedlejší samostatné výdělečné činnosti při účasti OSVČ na nemocenském pojištění

2009–2010   2011–2013   od 2014  
Na vymezení samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší nemělo vliv, zda byla OSVČ účastna nemocenského pojištění OSVČ.   OSVČ, která byla účastna nemocenského pojištění OSVČ, vždy vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost.   Na vymezení samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší nemá vliv, zda je OSVČ účastna nemocenského pojištění OSVČ. V kalendářním měsíci je samostatná výdělečná činnost vedlejší, pokud aspoň po část měsíce trvaly stanovené skutečnosti.  

Komentář:

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud trvaly stanovené skutečnosti, tj. osoba samostatně výdělečně činná

  • vykonávala nemocensky pojištěné zaměstnání,

  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,

  • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,

  • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou,

  • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,

  • byla nezaopatřeným dítětem, tj. soustavně se připravuje studiem na budoucí povolání.

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch kalendářních měsících, v nichž po celý měsíc byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, a současně trval výkon zaměstnání nebo trvaly uvedené skutečnosti. Od roku 2011 však nastala podstatná změna ve vymezení vedlejší samostatné výdělečné činnosti, neboť v případě, že sice trval výkon zaměstnání nebo trvaly další uvedené skutečnosti, avšak OSVČ je účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, bude se samostatná výdělečná činnost v kalendářních měsících, v nichž trvala tato účast, považovat vždy za hlavní samostatnou výdělečnou činnost a tato osoba bude tedy účastna