Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyměřovací základ zaměstnanců

4.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.1 Vyměřovací základ zaměstnanců

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 5 odst. 2 ZPSZ – příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnanců

do 2014   od 2015  
Do vyměřovacího základu zaměstnance se mj. nezahrnují:
  • plnění při skončení zaměstnání poskytovaná na základě zvláštních předpisů,

  • odměny vyplácené na základě zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání.

 
Do vyměřovacího základu zaměstnance se mj. nezahrnují plnění při skončení zaměstnání, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů.
Do vyměřovacího základu zaměstnance se zahrnují odměny vyplácené na základě zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích.  

Komentář:

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů (s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudců podle zákona č. 236/1995 Sb.), které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které zaměstnanci zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění, pokud se nejedná o příjmy, které se podle § 5 odst. 2 ZPSZ do vyměřovacího základu zaměstnance nezahrnují. V okruhu těchto nezahrnovaných příjmů došlo ke dvěma změnám.

Od roku 2015 se do vyměřovacího základu nezahrnují odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, a odměna při skončení