Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.26 Vnitřní předpis

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 305 odst. 1 ZP – obsah vnitřního předpisu

2011   2012–2013    od 2014   
Vnitřní předpis nesměl ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům.   ZP neobsahoval výslovný zákaz ukládání (nových) povinností zaměstnanci nebo zkracování jeho práv vnitřním předpisem.    Je zakázáno, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená ZP.  

Komentář:

Důvodová zpráva k novele zákoníku práce uvádí ke změně jeho ustanovení § 305 odst. 1 toto: „Aby bylo účinně zabráněno tomu, že bude vnitřní předpis zakládat zaměstnancům právní povinnosti nebo krátit jejich práva, na která mají podle zákoníku práce právo, je třeba tomu zabránit zákazovou právní