Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úroky z úvěru či půjčky použitých na financování bytových potřeb

15.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1 Úroky z úvěru či půjčky použitých na financování bytových potřeb

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava
  • § 15 odst. 3 a 4 ZDP – podmínky pro možnost uplatnění zaplacených úroků z úvěru či půjčky použitých na financování bytových potřeb jako nezdanitelných částí

2010  2011–2013 
Zaměstnanec, který si u svého zaměstnavatele uplatnil snížení základu daně o úroky z úvěru použitého na nákup pozemku, musel plátci prokázat, že do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy zahájil stavbu. ZDP neupravoval řešení porušení této podmínky. Pokud tedy tato podmínka nebyla prokázána, musel plátce zpětně přepočítat jednotlivá uplynulá zdaňovací období.  Nově je zaměstnanec v případě nezahájení stavby do čtyř let od uzavření úvěrové smlouvy povinen sám podat daňové přiznání, ve kterém spolu s ostatními zdanitelnými příjmy zdaní také částku odpovídající úrokům z úvěru, které si v minulých letech uplatnil u zaměstnavatele za účelem snížení základu daně. 
Související výstavba musela být uskutečněna pomocí úvěru na financování bytových potřeb Již nemusí být použit pouze úvěr na financování bytových potřeb. 
Komentář

Zaměstnanec, který si u svého zaměstnavatele uplatnil snížení základu daně o úroky z úvěru použitého na nákup pozemku, musí plátci prokázat, že do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy zahájil stavbu. Pokud nebyla podmínka zahájení stavby do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy prokázána, musel do roku 2010 plátce zpětně přepočítat jednotlivá uplynulá zdaňovací období. Tento postup byl administrativně náročný a v některých případech i těžko proveditelný, protože zaměstnanec u plátce už po čtyřech letech nemusel pracovat.

Od roku 2011 je zaměstnanec v případě nezahájení stavby do čtyř