Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úrok z prodlení

15.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12.3 Úrok z prodlení

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava
  • § 252 DŘ – podle tohoto ustanovení je správce daně povinen vyměřit daňovému subjektu úrok z prodlení

  • § 63 ZSDP – úrok z prodlení

2010  2011–2013 
Správce daně měl v případě pozdní úhrady povinnost vyměřit v souladu s ust. § 63 ZSDP penále za každý den prodlení následující po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku odpovídala výši reposazby stanovené ČNB zvýšené o čtrnáct procentních bodů, platné pro první den příslušného pololetí.  Daňový řád stanoví odlišně den, od kterého je úrok počítán – počíná běžet
pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Sazby úroku z prodlení se nemění. 
Komentář

Úrok z prodlení je povinnou sankcí, kterou správce daně musí uložit. V souladu s ust. § 252 DŘ je úrok počítán za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ve výši reposazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 %, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Podle nové úpravy je tedy daňový subjekt první čtyři pracovní dny prodlení „hájen“. Pokud do

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: