Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Archiv
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Úrok z prodlení

15.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12.3 Úrok z prodlení

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava
 • § 252 DŘ – podle tohoto ustanovení je správce daně povinen vyměřit daňovému subjektu úrok z prodlení

 • § 63 ZSDP – úrok z prodlení

2010  2011–2013 
Správce daně měl v případě pozdní úhrady povinnost vyměřit v souladu s ust. § 63 ZSDP penále za každý den prodlení následující po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku odpovídala výši reposazby stanovené ČNB zvýšené o čtrnáct procentních bodů, platné pro první den příslušného pololetí.  Daňový řád stanoví odlišně den, od kterého je úrok počítán – počíná běžet
pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Sazby úroku z prodlení se nemění. 
Komentář

Úrok z prodlení je povinnou sankcí, kterou správce

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
PaM profi | PaM aktuality profi | PaM aktuality profi PLUS
 +420 222 539 333  aktualityprofi@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • On-line knihovna je denně doplňovanou databází článků týkajících se pracovního práva, mzdových výpočtů, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti a cestovních náhrad.
 • Právní předpisy jsou nedílnou součástí, a to k různým datům účinnosti.
 • Články jsou srozumitelné, názorné a garantované.
 • Databáze jsou doplněny o propracovaný systém vyhledávání, který umožňuje vždy rychle nalézt požadovanou odpověď.
 • Vyhledávání bez reklam.
 • Praktické filtry zacílí na hledané téma.
 • Portál má jednoduché ovládání, uživatelsky přátelské rozhraní i profesionální úroveň.
 • Renomovaní autoři - články mají vysokou odbornou hodnotu. 
 • Odpovědní servis zdarma - do 3 týdnů získáte fundovanou odpověď na dotaz z oblasti účetnictví (pouze u modulu PaM aktuality profi PLUS - 4 dotazy za rok).
 • Časové verze článků (pouze pro PaM aktuality profi PLUS).

PaM aktuality profi Vám zajistí dokonalý přehled ve světě mzdového účetnictví.

   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: