Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Upozornění k daňovým tiskopisům

22.5.2014, Zdroj: Finanční správa

Následující upozornění je určeno poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří podávají daňové přiznání za část zdaňovacího období 2014.

Pro poplatníky, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2014 již v průběhu roku 2014, nejpozději však do 31. prosince 2014 upozorňujeme na skutečnost, že pro tyto potřeby je možno využít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2013 č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 20 a související přílohy.

Dále upozorňujeme na odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2014       

Základní část daňového přiznání

ř. 04 Kód rozlišení typu DAP – vyberte příslušný kód rozlišení typu DAP a uveďte datum, kdy skutečnost nastala

A.  do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí (§ 244 odst. 1 daňového řádu), B. do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy (§ 244 odst. 3 a 4 daňového řádu)

G. za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo DAP dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula (§ 245 daňového řádu),

I. úmrtí – do 3 měsíců po úmrtí poplatníka podle § 239b odst. 4 daňového řádu, a za předcházející zdaňovací období, pokud DAP nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula, podle § 245 daňového řádu.      

N. do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 5 daňového řádu),        

O. do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy. Povinnost plní likvidační správce (§ 239c daňového řádu).

Kódy rozlišení typu daňového přiznání