Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Umělecká, kulturní, reklamní a sportovní činnost dítěte

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.27 Umělecká, kulturní, reklamní a sportovní činnost dítěte

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 34 NOZ – zákaz závislé práce nezletilých mladších než 15 let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku

2011    2012–2013    od 2014  
Zákaz práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky a odkaz na možnost jejich výkonu umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti dle podmínek obsažených v zákoně o zaměstnanosti byl obsažen v § 2 odst. 6 ZP.    Stejný zákaz byl přesunut do samostatného ustanovení § 346a ZP.    Ustanovení § 346a ZP bylo zrušeno a uvedený zákaz je v pozměněné podobě obsažen v § 34 NOZ.  

Komentář:

Zákon o zaměstnanosti ve svém ustanovení § 121 odst. 2 ZZ podmiňuje výkon této činnosti tím, že je přiměřená věku dítěte, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech a nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj. Dle ustanovení § 122 odst. 2 ZZ se považuje za činnost:

  • uměleckou a kulturní vytváření autorských děl nebo provádění uměleckých výkonů podle autorského zákona a provádění úkonů zejména v oblasti hudební, pěvecké a taneční,