Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukončení studia a daňové důsledky

29.8.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Někomu začíná další školní rok, jinému už skončil. Jak se tato situace u středoškolských studentů posuzuje z pohledu zákona o daních z příjmů?

Nárok na uplatnění daňového zvýhodnění lze využít na dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem. Pro správné posouzení okamžiku, kdy možnost uplatnění daňového zvýhodnění končí (dítě se přestalo připravovat na budoucí povolání studiem na střední škole), je potřebné vycházet z následujících skutečností: 

1. Podle školského zákona výuka na střední škole probíhá ve školním roce, ten začíná    1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Člení se na období školního vyučování (od 1. 9. do 30. 6.) a období školních prázdnin (od 1. 7. do 31. 8.).

2. Pro účely uplatnění nároku na daňové zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c ZDP se příprava na budoucí povolání studiem na střední škole posuzuje podle ust. 12 až 14 ZSSP.

3. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole se také považuje doba:

  • od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě bez přerušení pokračuje v dalším studiu,
  • od vykonání maturitní zkoušky, je-li tato