Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění při krátkodobém zaměstnání u téhož zaměstnavatele

20.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.2 Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění při krátkodobém zaměstnání u téhož zaměstnavatele

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 6 ZNP – účast na nemocenském pojištění při opakovaném krátkodobém zaměstnání u téhož zaměstnavatele

2009–2011    2012–2013    od 2014  
Krátkodobá zaměstnání u téhož zaměstnavatele zakládající účast na nemocenském pojištění v kalendářním měsíci nebyla upravena   Účast na nemocenském pojištění při výkonu více krátkodobých zaměstnání u téhož zaměstnavatele vzniká, pokud úhrn příjmů z těchto zaměstnání v kalendářním měsíci dosáhne aspoň 2 500 Kč.   Úprava účasti na nemocenském pojištění při výkonu krátkodobých zaměstnání je zrušena.  

Komentář:

Zaměstnanci byli před rokem 2014 podle § 6 odst. 3 ZNP ve znění účinném do roku 2013 účastni nemocenského pojištění též, jestliže jejich zaměstnání nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, pokud

  • zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více těchto zaměstnání a

  • úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu.

Zaměstnanci byli účastni nemocenského pojištění nejvýše po dobu trvání takových krátkodobých zaměstnání v kalendářním měsíci. Za téhož