Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účast státních zaměstnanců na důchodovém pojištění

6.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.1 Účast státních zaměstnanců na důchodovém pojištění

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 5 odst. 1 písm. b) ZDPo – zahrnutí státních zaměstnanců do okruhu důchodově pojištěných osob

do 2014   od 2015  
Kategorie státních zaměstnanců neexistovala.   Státní zaměstnanci podle zákona o státní službě jsou účastni důchodového pojištění.  

Komentář:

Dnem 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (ZSS); tímto zákonem byl též zrušen zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). Dnem 1. ledna 2015 nabyl účinnosti též zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě. Služební poměry státních zaměstnanců však budou vznikat postupně až v průběhu roku 2015, neboť dosavadní zaměstnanci v pracovním