Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účast ředitelů o. p. s., prokuristů, členů kolektivních orgánů právnických osob, likvidátorů a vedoucích organizačních složek zahraniční právnické osoby na důchodovém pojištění

17.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.2 Účast ředitelů o. p. s., prokuristů, členů kolektivních orgánů právnických osob, likvidátorů a vedoucích organizačních složek zahraniční právnické osoby na důchodovém pojištění

JUDr. Jan Přib

Právní úprava
  • § 5 odst. 1 písm. w) a x) a odst. 2 ZDPo – zařazení do okruhu důchodově pojištěných osob

2010–2011  2012–2013 
Ředitelé o. p. s., prokuristé, členové kolektivních orgánů právnických osob, likvidátoři a vedoucí organizačních složek zahraniční právnické osoby nejsou účastni důchodového pojištění.  Ředitelé o. p. s., prokuristé, členové kolektivních orgánů právnických osob, likvidátoři a vedoucí organizačních složek zahraniční právnické osoby jsou účastni důchodového pojištění

Uvedené osoby nebyly před rokem 2012 účastny důchodového pojištění. Od roku 2012 jsou tyto osoby účastny nemocenského a zároveň i důchodového pojištění, a to při splnění obecných podmínek účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění stanovených v § 6 a 7 zákona o nemocenském pojištění. Důsledkem tohoto rozšíření okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob je i povinnost odvádět pojistné na sociální pojištění. Dalším důsledkem tohoto rozšíření okruhu pojištěných osob bude plnění povinnosti zaměstnavatele vůči těmto osobám v důchodovém pojištění (například vedení evidenčních listů důchodového pojištění) podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Členem kolektivního orgánu právnické osoby je