Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účast fyzických osob na důchodovém pojištění, které nejsou uvedeny ve výčtu zaměstnanců

8.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.8 Účast fyzických osob na důchodovém pojištění, které nejsou uvedeny ve výčtu zaměstnanců

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 5 odst. 1 písm. t) ZDPo – zahrnutí fyzických osob neuvedených ve výčtu zaměstnanců do okruhu důchodově pojištěných osob

2011–2013    od 2014   
Důchodového pojištění byly účastny jen osoby uvedené ve výčtu důchodově pojištěných osob.    Důchodového pojištění jsou účastny též fyzické osoby neuvedené ve výčtu osob  považovaných za zaměstnance, mají-li zdanitelné příjmy ze závislé činnosti.  

Komentář:

Od roku 2014 jsou účastny důchodového pojištění též fyzické osoby, které nejsou uvedeny ve výčtu osob považovaných pro účely důchodového pojištění za pojištěné osoby, tj. nejsou uvedeny v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až s) ZDPo, pokud splňují obecnou podmínku zdanitelného příjmu ze závislé činnosti uvedenou v závěrečné části ustanovení § 5 odst. 1 ZDPo. Doplnění této kategorie pojištěnců do ZDPo i do ZNP vychází z principu, aby (v zásadě) byly důchodově a nemocensky pojištěny všechny fyzické osoby, které mají zdanitelné příjmy (určité výše) ze