Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Tabák, alkohol a jiná pokušení na pracovišti

11.11.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podlehnout pokušení je lidské, nicméně pracoviště je místo, které některým lákadlům příliš nepřeje.

Kouření na pracovišti

Vedle zákazů kouření, které vycházejí ze zvláštních předpisů a o kterých zaměstnance informuje zaměstnavatel, je zaměstnanec povinen nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zaměstnanec bude tedy povinen zohledňovat nejen spolupracovníky – nekuřáky, ale též jiné osoby (např. zákazníky, občany), a to i v jiných prostorách zaměstnavatele než jen na pracovištích (např. též na chodbách, toaletách, umývárnách, šatnách, v jídelně a kantýně).

Alkohol na pracovišti

Je zakázáno

  1. požívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele,
  2. požívat alkoholické nápoje v pracovní době i mimo tato pracoviště a
  3. vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele.

Alkoholickými nápoji jsou lihoviny, víno a pivo a další nápoje, pokud obsahují více než 0,5 objemového procenta alkoholu.

Ze zákazu jsou stanoveny výjimky pro zaměstnance, u nichž je požívání těchto nápojů součástí plnění pracovních úkolů (např. someliér) nebo je s plněním těchto úkolů obvykle