Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Společníci a jednatelé, komanditisté

18.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.2.1 Společníci a jednatelé, komanditisté

JUDr. Jan Přib

Právní úprava
  • § 3 odst. 1 písm. b) bod 14 ZPSZ – výčet poplatníků pojistného

  • § 3 odst. 3 ZPSZ – podmínky, kdy je poplatníkem zaměstnanec

2010–2011  2012–2013 
Podmínkou vymezení jako poplatníka pojistného je u společníků, jednatelů a komanditistů účast na důchodovém pojištění a tyto osoby odvádějí pojistné na důchodové pojištění.  Podmínkou vymezení jako poplatníka pojistného je u společníků, jednatelů a komanditistů účast na nemocenském pojištění a tyto osoby odvádějí pojistné na důchodové pojištění. 

Od roku 2009 jsou společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a jsou účastni důchodového pojištění; od roku 2009 tyto osoby již nebyly účastny nemocenského pojištění, a proto jejich vymezení jako poplatníka pojistného nemohlo být vázáno na jejich účast na nemocenském pojištění (účast na důchodovém pojištění přitom vznikala, pokud v kalendářním měsíci byl zúčtován příjem ve stanovené výši, např. v roce 2011 ve výši 6 200 Kč). Zaměstnavatelé těchto osob jsou poplatníky také jen pojistného na